Letos bylo úspěšné při zateplení budovy mateřské školy v Horní Nové Vsi. „Na akci jsme získali dotaci ve výši 1,6 milionu korun, celkové náklady jsou 2,8 milionu. Staveniště předáme v květnu," říká místostarosta Jiří Bičiště.

„Podporu také žádáme na výstavbu chodníku podél silnice v Horní Nové Vsi, o tom se má rozhodnout v květnu. Bohužel situace je taková, že příjmy měst naší velikosti jsou velice nízké a my jsme závislý na tom, na jaké projekty získáme dotace. Často se tak důležitější věci odkládají," dodává Pavel Šubr.


Plány


V rozpočtu města je pro letošní rok zahrnuta také výstavba dětského hřiště na sídlišti. Uskuteční se v létě. Náklady jsou odhadnuty na 250 tisíc korun. „Do výstavby se pustíme i s tím, že jsme dotaci nezískali. Potřebné prostředky získáme z plánované stavby hřiště v lokalitě Pardoubek, kterou zatím odložíme," dodává Jiří Bičiště.

„Jsem moc ráda, že na sídlišti vyroste dětské hřiště, čím větší nabídka, tím lépe pro děti," řekla nám maminka Jana, kterou jsme potkali v centru Lázní Bělohradu.

Město počítá i s vybudování nové autobusové zastávky a úprava jejího okolí v Horní Nové Vsi, objevit se má úpravna vody v Hřídelci a vyspravena bude komunikace Za Mostem.

Co se týče dlouhodobějšího horizontu, město má připravené i další projekty. Jmenovitě rekonstrukci domu čp. 28 na náměstí, dostavbu tenisové haly a konečně budování vodovodu a kanalizace za 40 milionů v Brtvi.

„U této poslední akce máme šanci získat v roce 2013 dotaci, hledáme však peníze na dofinancování," říká starosta. Zahájeno již bylo odstranění ekologické zátěže ve firmě DEPRAG CZ. Nyní se začalo s překládáním kabelů, pokračovat bude demolice stavby.   Martin Vávra