Povídat si o jarních bylinkách, jejich účincích a způsobu využití přišli dva mladí sympatičtí nadšenci, bylinkáři a ekofarmáři Petra Vošvrdová a Jaroslav Klimeš ze Železnice.

Jejich vyprávění doplněné promítáním bylo zaměřeno především na časně jarní bylinky, které se co nevidět objeví v našich lesích a na loukách. Oni sami chodí léčivky sbírat na těch málo posledních lokalit, které ještě nejsou tolik zasaženy nečistotami z průmyslu a dopravy: na odlehlá místa Českého ráje a na úpatí Novopackých hor.

Možná že k nim zařadí i okolí Bačalek a Lična, protože, jak se od besedujících místních občanů dozvěděli, jsou i naše lesy plné některých dnes již vzácněji rostoucích bylinek, jakou je např. plicník lékařský, po bačalsku nazývaný „punčoška". Při popíjení voňavého čaje jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vlastním sběru bylin. Věděli jste, že na kopřivový čaj je potřeba sbírat jen vrcholové růžice rostliny a že se může pít max. jen 2 – 3 týdny v roce, a to pouze na jaře? Nebo že v časném jaru správně naříznutá březová větvička dá denně až 1,5 litru březové mízy, kterou můžeme bez obav vypít?

Mnoho dotazů bylo věnováno také medu a samotným včeličkám. Petra Vošvrdová je totiž studentkou posledního ročníku učebního oboru včelař. A radost, s jakou o svých včelích přítelkyních vyprávěla, nenechala nikoho na pochybách, že se jim věnuje s velkou péčí a láskou a že o příští generaci včelařů nemusíme mít obavy. No a protože nám pohled do kalendáře minulou středu jasně naznačil, že začala doba půstu, přišla řeč také na léčivé účinky jarních očistných kúr či absolutního půstu v pravém slova smyslu.

Atmosféru jarně-bylinkového odpoledne na Bačalkách zpříjemnila účastníkům rovněž výzdoba prostor pivnice. Dvě šikovné místní dámy, Jana Adamcová a Lenka Králová, profesionální floristky a zahradnice, připravily pro potěchu oka prodejní výstavu tak nádherných jarních květinových dekorací, že by je Bačalkám mohl závidět leckterý královský palác.

A protože čaj, který jsme při besedě popíjeli, obsahoval také tužebník, toužíme všichni znovu se s Petrou a Jardou sejít při dalším povídání o léčivé síle přírody. Tak na shledanou v létě.   Pavlína Kaprasová