ČMMJ Praha, FOMEI a.s., SK OMS Jičín a SSK Zebín č.785

pořádají
IV.kolo FOMEI CUP 2016
střeleckou soutěž mládeže z malorážky a vzduchovky

v sobotu 24. 9. 2016 na střelnici pod Zebínem
Výsledky všech kategorií jsou započítávány do dlouhodobé soutěže:

FOMEI CUP
Jičín 9.4. Písek 2.7. Kroměříž 27.8. Jičín 24.9
více na: facebook / fomeicup
Organizační výbor:

Ředitel závodu: Josef Muzikant
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Kraus
Ekonom závodu: Kateřina Rychterová
Rozhodčí soutěží: zajišťuje OMS Jičín
Technická služba: Kraus Josef st.
Zdravotní služba: Pohotovost nemocnice Jičín

Parkování, stravování, prodej nábojů: zajištěno na střelnici

Startovné: malorážka, vzduchovka á 100,- Kč
Startovné zašlete na účet 218115265/0300
(zpráva pro příjemce jméno účastníka)
Uzávěrka přihlášek: do 21.9.2016
Přihlášky e-mail : krauspepicek@seznam.cz
SMS :777608534

Ochrana sluchu je pro všechny závodníky povinná!!
• Přebor se koná za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ a těchto propozic.
• Při prezentaci předloží střelec (nebo jeho doprovod) platný ZP.
• Organizační výbor si vyhrazuje po dohodě s hlavním rozhodčím právo změny, která bude závodníkům včas oznámena.

Protesty: podle střeleckého řádu ČMMJ. Střelec jen za svoji osobu písemně nejpozději do 15 min. po vyhlášení výsledku s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Kategorie

CP ČMMJ Pohár mládeže
Dorostenky a dorostenci 11-15 let
Liška- vsedě s oporou loktů,
Kamzík, Srnec - vsedě s oporou loktů
Kňour- vstoje s oporou pevné tyče
(vše na 50 m, 10 ran)

CP ČMMJ Pohár mládeže
Juniorky a junioři 16-20 let
Liška -poloha vsedě s oporou loktů
Srnec - vstoje s oporou pevné tyče
Kamzík- vstoje s oporou volné tyče
Kňour- vstoje bez opory (vše na 50 m, 10 ran)

Současně proběhne vložený závod ze vzduchovky na redukované terče
O Pohár Ředitele firmy RONAL

Žákyně a žáci do 10 let
Redukované terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura
na 10 m, vzduchovka s puškohledem, poloha vleže s oporou, 4x10 ran .
Sobota 24.9.2016
8:30 hod. Slavnostní zahájení přeboru
9:00 hod. Zahájení závodu