Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky po celé zemi vybírá od dárců peníze na pomoc rodinám v nouzi, seniorům nebo lidem se znevýhodněním.

"Charita Česká republika, která v roce 2022 oslaví 100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

O loňském on-line ročníku:

Letošní Tříkrálovou sbírku rovněž částečně omezila protiepidemická pravidla. Koledníci kvůli bezpečnosti dostali respirátory, nevstupují dovnitř, ale zpívají před dveřmi, na ulicích, na náměstích či návsích.

Za první tři dny se pomocí online koledy podařilo v královéhradecké diecézi vybrat přes 9 tisíc korun. Zároveň po Královéhradeckém kraji chodí koledníci s 1 274 zapečetěnými kasičkami. Sbírka potrvá do 16. ledna.

Z loňského "covidového" ročníku se i do nového roku 2022 zachovala řada opatření. Kromě přispění do kasičky přímo koledníkům mohou zájemci darovat peníze také online prostřednictvím QR kódů nebo přímo na účet spolu s variabilním symbolem pro konkrétní pobočku Charity. Zůstaly také statické kasičky, které jsou umístěné v kostelech, obchodech nebo na úřadech. Bližší informace spolu s mapkou stanovišť statických kasiček lze nalézt na webových stránkách jednotlivých charit.

Pomoc rodinám i seniorům

Pod Královéhradeckou diecézi spadá celkem jednadvacet oblastních poboček v Hradeckém a Pardubickém kraji. Z výtěžku Tříkrálové sbírky přispěla Charita v regionu v minulých letech na podporu mateřských a rodinných center, na zlepšení domácí hospicové péče a přípravu výstavby kamenného hospice na Hradecku, na vybavení azylových domů na Náchodsku, či nákup nutných dopravních prostředků pro terénní pracovníky. Oblastní charita Jičín z prostředků sbírky podpořila sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Semilsku, ve Dvoře Králové například vytvořili workshopy a motivační pobyty pro děti z pěstounských rodin.

Pomoc hradecké charity dosáhla i daleko za české hranice - z výtěžku Tříkrálové sbírky umožnila studium na vysoké škole nemajetným dětem v Indii. Peníze nastřádané při Tříkrálové sbírce také slouží jako okamžitá pomoc pro lidi, kteří se náhle ocitnou v těžké situaci například vinou požáru, smrti partnera nebo v důsledku živelné katastrofy.

S podobným záměrem počítají regionální charity i v letošním roce. Podle podrobného popisu záměrů na webových stránkách charity budou v regionech nadále pokračovat v rozběhnutých projektech. V případě nutnosti je možné záměr v průběhu roku změnit v reakci na aktuální dění.

Na Poličsku koledníci opět nevyjdou, nahradí je desítky kasiček 

Ne všude se však po dvou letech vrátí koledníci do ulic. Ani letos je lidé nepotkají třeba v Poličce, místo nich budou jen opuštěné pokladničky. Objeví se na několika místechv Poličce a okolních obcích. Půjde o obchody, lékárny, čerpací stanice nebo restaurace. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 půjde na Poličsku na posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela.

Část peněz pokryje i náklady na rozvoj služby Otevřené dveře, která souvisí s reformou psychiatrické péče a nákladů na přípravu a provoz Centra duševního zdraví ve Svitavách. Sbírka podpoří také Fond přímé pomoci sociálně slabým na Poličsku a další potřebné projekty. Tříkrálová sbírka 2022 se uskuteční od 1. do 16. ledna.

Lidová tradice

Pro mnoho Čechů je nápis K+M+B s letopočtem tradicí neodmyslitelně spjatou s příchodem nového roku. Tříkrálová sbírka je nejrozšířenější sbírková akce v České republice. Navazuje na starou lidovou tradici, při které koledníci obcházeli vsi a města v převlečení za tři krále, mudrce, kteří se podle Nového zákona přišli z východu klanět novorozenému Ježíši Kristovi.

Každoročně se ve sbírce vyberou statisíce korun, které slouží na podporu lidem, kteří se ocitli v nouzi.

"Děti sbírku berou za svou a velice se těší – zvláště po loňské pauze, kdy osobně koledovat nebylo možné. Každá skupinka koledníků ví, proč koleduje a na jakou konkrétní věc se v jejím regionu vybrané peníze použijí. Jde zejména o seniory, rodiče samoživitele nebo lidi se zdravotním postižením," uvedla celostátní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Podle ní je sbírka pro koledující děti velmi důležitá a prospěšná.

"Děti se totiž díky sbírce dozvědí, že jsou mezi námi lidé, kteří si sami pomoci nemohou, a učí se tak pomáhat potřebným," doplnila.