Muzeum zůstalo otevřené do pozdních večerních hodin. Probíhaly komentované prohlídky výstavy, promítal se nový dokumentární film v režii Olgy Malířové Špátové Jednou skautem, navždy skautem, k nahlédnutí byly připraveny jindy nepřístupné kroniky spolku. Na dvorku muzea plápolal oheň, děti si mohly vyzkoušet různé skautské dovednosti, například vázání uzlů nebo první pomoc. Největší zájem byl jednoznačně o stezku odvahy v muzejním sklepení, po jejímž absolvování získali všichni bobříka odvahy. „Brácha už u skautů je. Já ještě ne, ale asi se k nim taky přidám. Chtěla bych s nimi jezdit na letní tábory," řekla malá návštěvnice, která čekala frontu právě na stezku odvahy.

„Spolupráce se skauty je naprosto výborná. Je to sehraná parta lidí," chválila si průběh příprav výstavy i samotné muzejní noci pracovnice muzea Jarmila Gregorová. Vedoucím skautského střediska v Hořicích je Tomáš Gregor, ten věří v jeho slibnou budoucnost. „Počet členů sice v poslední době mírně poklesl, ale zase nám dorůstají mladí členové, kteří se aktivně zapojují do výchovy další generace."

Výstavu je možné navštívit až do 20. prosince, 31. října také můžete do muzea vyrazit na skauty připravované kytarohraní.

Slavnostní uvedení do provozu ani nemohlo proběhnout jinde než u kašny sv. Floriána.
V garáži hasičů je nová Tatra, staré auto pomůže jinde