Poté, co mu byla poskytnuta veškerá bezbytná léčba včetně podání léků k tišeni bolesti, jej vrtulník transportoval do specializovaného popáleninového centra v Praze.