Radní Ladislav Brykner, který má mimo jiné na starosti získávání dotací, již dříve potvrdil, že město od Státního fondu životního prostředí obdrželo kladné stanovisko. Jičín tedy finanční příspěvek na akci s nejvyšší pravděpodobností získá. Proto rada věc minulý týden předložila zastupitelstvu k projednání.

Sídlo školy je staré. Zatéká do něho a okna ze 70. let již netěsní. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 17 milionů korun. Rada nyní odhaduje, že 6,5 milionu korun by mohl poskytnout právě Státní fond životního prostředí, spoluúčast města je tedy stanovena na 10,5 milionu korun.

Místostarosta Petr Hamáček se opakovaně – mimo jiných příležitostí také na zasedání zastupitelstva – vyjádřil, že spoluúčast bude nižší. Srazí ji výběrové řízení. Prozatím je v rozpočtu na školku rezervováno 7 milionů korun.