Posláním SPCCH je poskytování služeb zdravotně postiženým občanům, organizování rehabilitace, obhajování práv, potřeb a zájmů zdravotně postižených občanů, provádění vzdělávacích a jiných aktivit.

Naše základní organizace SPCCH Jičín sdružuje téměř 200 členů a může se pochlubit bohatou činností i v letošním roce. Okresní organizace SPCCH připravila pro členy rekondiční akce: Roztroušená skleróza – týdenní pobyt v Janských Lázních, Kardia – týdenní pobyt v Deštném v Orlických horách a Vertebrogenní syndrom, též týdenní pobyt v Deštném v Orlických horách.

Dále Základní organizace SPCCH připravila dvě přednášky: Nové poznatky léčení – terapeutka Miluše Kracíková, Historie jičínských hospod – Helena Vintrová. Členové se účastnili také dvou celodenních výletů do Ratibořic s okolím a Kutné Hory. K velmi zdařilým a bohatě navštěvovaným akcím patří i taneční zábavy, na které zajišťujeme autobusovou dopravu. Letos se jich uskuteční celkem pět.

Členové organizace si pochvalují to, že jim sdružení umožňuje pobyt v sauně či bazénu nebo v solné jeskyni.

Protože organizace chce služby poskytovat co nejširší základně zdravotně postižených spoluobčanů, nabízíme i vám členství v naší organizaci. Přihlášky se přijímají v kanceláři SPCCH Jičín, Vrchlického ulice (vchod z Husovky – bývalý penzion) vždy v pondělí 9 – 12 hodin, nebo u Vladimíry Mizerové v téže budově, nebo na telefonním čísle 493 532 182. ⋌ Zdeněk Jiránek