Třídu, ve které by se děti od prvního ročníku vzdělávaly podle principů Montessori, si na vedení města vyprosili sami rodiče. Iniciativa rodičů, kteří se rozhodli Montessori výuku v Jičíně zavést, vznikla začátkem loňského roku na popud Jany Stuchlíkové Labaštové, která následně spolu s manželi Živčákovými založila spolek Rodiče dětí Montessori v Jičíně. Jako hlavní cíl si stanovili dát i ostatním rodičům v Jičíně a okolí možnost volby. "Chceme mít na výběr. Aby tady byla i jiná verze vzdělání, než jsme zvyklí. V mém okolí je hodně rodičů, kteří nad vzděláváním začínají přemýšlet jinak a chtějí, aby jejich děti chodily do třídy, která jim zajistí bezpečné a inspirativní místo, kde se lidi navzájem respektují," vysvětlila jedna ze zakladatelů spolku Štěpánka Živčáková.

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Tohle jsou základní školy na Jičínsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

První třída se otevřela na začátku tohoto školního roku. Už před rokem se mluvilo o tom, že bude nutné najít pro třídu prostory. Dvě kancelářské místnosti v "Komerčce" se přímo nabízely, jelikož ale nebyla šance projekt do 1. září zrealizovat, upravilo město pro účely Montessori třídy bývalý školníkův byt v ZŠ 17. listopadu. Rekonstrukce atála 144,5 tisíce korun.

Kapacita jednoho trojtřídí, které se v září otevřelo, je 20 dětí. Po přesunu do nových prostor by se tato kapacita mohla zdvojnásobit, v Jičíně by tak fungovaly dvě Montessori třídy po třech ročnících, každá pro 30 dětí.

Veřejná zakázka na rekonstrukci kancelářských prostor pro potřeby třídy zahrnuje změnu dispozic místností včetně vybourání příček a probourání nových otvorů pro dveře, zazdění některých otvorů, výstavba sociálního zázemí a nové rozvody elektroinstalací a vodovodu. Práce budou rozdělené na dvě etapy. V první, kterou by radnice chtěla stihnout ještě na jaře, vznikne jedna učebna a sborovna s kuchyňkou, sociální zázemí a šatna. Ve druhé bude následovat přístavba druhé učebny. "Bude ještě otázka, jestli to neudělat najednou, protože zároveň nám probíhá rekonstrukce zámku a ty prostory v ZŠ 17. listopadu chybějí. Ale to se uvidí," doplnil místostarosta Petr Hamáček.

Podrobnosti projektu se teprve upřesní podle toho, jak se podaří veřejnou zakázku vysoutěžit. Odhadované náklady před soutěží jsou však 3,9 milionu korun (vč. DPH).

V novém rehabilitačním centru v Bělohradě rozhábávají pacienty na moderních počítačových hrách
V novém rehabilitačním centru v Bělohradě rozhýbávají pacienty počítačové hry

Montessori třída zatím organizačně spadá pod ZŠ 17. října, která zároveň zajistila přijetí a proškolení nových pedagogů specializovaných právě na alternativní princip Montessori. Výstavba nových učeben by podle mluvčího radnice Jana Jireše měla vést k dalšímu rozvoji a stabilizaci tohoto typu výuky v Jičíně. Prostory v "Komerčce" poskytnou kompletní zázemí jak pro žáky, tak i pro pedagogy.

"Bude lepší, když to bude takto oddělené. Ze zkušeností nefunguje úplně dobře, když výuka v běžném vzdělávacím programu a v programu Montessori probíhá v jedné budově," doplnil Hamáček.

Výuka v Montessori modelu je založená na svobodě pohybu po třídě, na prolínání látky různých předmětů a na podpoře zvídavosti každého dítěte. Žák si vybírá z pečlivě připravených úkolů a činností a sám určuje, tempo učení. Učitel jej má v procesu podporovat a pozorovat, kdy je správný moment na přijímání nových informací a kdy je naopak potřeba opakovat. V Montessori školách dítě nedostává známky, ale průběžné hodnocení svého vývoje. Ve třídách, které sestávají ze tří ročníků, jsou různě staré děti, které si pomáhají a učí se tak vzájemnému respektu.

Podle Montessori modelu se učí také v jiných městech v regionu. Detašované Montessori pracoviště zřídila například ZŠ Na Habru v Hořicích, v dalších městech mohou děti docházet do Montessori třídy už od mateřinky, často ale tento model využívají zpoplatněné soukromé školy. Soukromou ZŠ a MŠ Montessori mají například v Náchodě, měsíčně si zde rodiče zaplatí okolo 4,5 tisíce měsíčně.