Pomník dal postavit v roce 1893 hořický rusofil a panslavista Josef Šťastný na památku dávné bitvy. Autorem je hořický sochař Antonín Šešina.