Nedávno jsme spolu prohlíželi model novopackého náměstí, na kterém společně s modeláři už téměř tři roky pracoval a který má být v květnu natrvalo vystaven v novopackém muzeu.

Vyprávěl mi o modelařině jako o koníčku, pro který žil a na téměř hotové packé centrum byl náležitě pyšný. Těšil se, až ho bude instalovat v Sucharďáku, co tomu řeknou místní, měl obavy, zda se bude líbit. U finále pan ředitel už ale bohužel nebude…