Před čtyřmi lety se Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek pokusil získat finanční podporu na pořízení mobiliáře, který by pomohl při pořádání především kulturních a společenských akcí. Díky spolupráci s Místní akční skupinou „Přijďte pobejt!" z Jilemnice se podařilo v náročném dotačním řízení uspět, a to hned dvakrát.

„Poprvé jsme žádali před čtyřmi lety. Chtěli jsme pořídit především párty stan, zvukovou aparaturu, dataprojektor a notebook," přibližuje postup Ladislav Jiřička, velitel čisteckých hasičů. „Tyto věci jsme si na pořádání akcí museli složitě půjčovat nebo pronajímat. Proto jsme chtěli mít mobiliář vlastní." Projekt napsali hasiči sami, pouze s podporou manažerky MAS Věrky Noskové. Žádost prošla několika koly kontrol a hodnocení. Nakonec byl mobiliář začátkem roku 2010 opravdu pořízen. „Zpočátku jsme tomu nemohli uvěřit, vždyť šlo o projekt v hodnotě čtvrt milionu, ale podařilo se, a po nákupu nám byla dotace zpětně dle pravidel proplacena," vrací se k první dotační anabázi Jiřička.

Další projekt navazoval na předešlý. Hasiči se pokusili získat podporu na pořízení dokumentační techniky a na dovybavení párty stanu. S pomocí jilemnické MAS byl napsán nový projekt a situace se opakovala. „Díky druhému projektu máme kvalitní fotoaparát, digitální kameru, programové vybavení pro tvorbu a stříhání filmů, zařízení na zálohování dat, velké promítací plátno a do stanu lavice se stoly,"ohlíží se Jiřička.

Dnes je získaný mobiliář neocenitelným pomocníkem čisteckých hasičů během celého roku. Kamerou a fotoaparátem dokumentují členové sboru činnost své organizace i dění v obci, s nímž je pak možné seznámit se na webu sboru i obce. Párty stan s vybavením poskytuje zázemí a úkryt před deštěm nebo sluncem při dětské hasičské soutěži, čarodějnicích i dalších větších akcích. Počítač s projektorem a plátno slouží k prezentacím práce hasičů i při besedách se zajímavými lidmi. I další věci mají velké využití. „V nedávné době byly stoly a lavice v permanenci v době povodní v naší hasičské zbrojnici a následně při sjezdu rodáků jsme na nich měli výstavu ze své spolkové historie," komentuje využívání mobiliáře čistecký velitel.

Hasiči v Čisté u Horek dokázali, že na evropské dotace dokáže dosáhnout i malý venkovský spolek. Využívání mobiliáře je vázáno pětiletou udržitelností projektu. V podkrkonošské obci našel pořízený mobiliář opravdu vydatné uplatnění a to je dobře.⋌(fal)