Odpověď jsme vypátrali! Strom skácela stavební firma M-Silnice, která má na starosti rekonstrukci ulice Na Tobolce.

„Šel jsem se na místo podívat a jednoduše je to vražda," vyjádřil radní Ladislav Brykner své zděšení.
„Ať se k tomu stavíme jakkoliv, z právního hlediska se nic nestalo," upozornila Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí.

Ačkoliv pařezy napovídají, že šlo o mohutnou dřevinu, opak je pravdou. Na místě stál prý pouze srůst několika kmínků a výsledek neměl charakter ničeho většího než poněkud rozrostlejšího křoví. To nedosahovalo potřebných rozměrů, aby město muselo na jeho odstranění udělit žadateli příslušné povolení. Řečí čísel, stromy neměly obvody kmenů o délce osmdesát centimetrů ani výšku sto osmdesáti centimetrů, což jsou meze, za nimiž už odstranění musí posvětit odborníci z městského úřadu.

Zástupci společnosti M-Silnice, která ulici Na Tobolce opravuje, záhadu vyřešili. Dřevina byla náletová, vadila stavebním záměrům a na místo se nehodila. To jsou důvody, proč musela vyklidit pole. Za náhradu projekt považuje vysázení několika mladých stromů v ulici. Kolemjdoucí si podle zjištění Deníku změny všimli, ale nijak jim nevadí. V rozsáhlých stavebních pracích se pokácení jednoho stromového srůstu snadno ztratí.

Místostarosta Vlastislav Matucha sdělil, že křovisko bylo v hledáčku radnice už od minulého roku. Na vedení města se obrátili občané-cyklisté se stížností, že dřevina na křižovatce cyklostezky a frekventované ulice Na Tobolce překáží ve výhledu.

„Po prvním ořezu jsme si řekli, že zákrok není dostatečný, a tak technické služby loni srůst odvětvili. S výsledkem jsem byl spokojen," řekl místostarosta, do jehož gesce spadají cyklostezky.