Společnost ARKO Hradec Králové zpracovává městečku projektovou dokumentaci pro rekonstrukci kanalizace a výstavbu čistírny odpadních vod. Projekt bude součástí žádosti o dotaci z EU, kterou se obec pokusí získat v příštím roce, a jeho zhotovení hodlá financovat prostřednictvím krajské subvence. Podle slov starosty Tomáše Komárka je v Mlázovicích část kanalizace z padesátých let a další z první republiky.

Opravy

Při opravách sítí docházelo k jejímu poškození, a proto bude rekonstrukce nutná v celé délce. Studie je zpracovaná již deset let, do konce roku má být zhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí, dostačující k žádosti o finanční podporu z operačních programů Evropské unie.
„Způsob financování z Programu rozvoje venkova se komplikuje, dále ministerstvo zemědělství po nás požaduje dokumentaci ve fázi stavebního povolení. Nedořeší - li se financování, akci zatím pozdržíme,“ doplňuje starosta a odhaduje, že náklady na opravu kanalizace a výstavbu čistírny, která bude vybudována směrem k Chotči, dosáhnou ke 30 až 40 milionům korun.

Projekt

Radnice stejnou firmu pověřila zhotovením projektové dokumentace pro zástavbové území u koupaliště o rozloze 1,5 ha.


Po územním rozhodnutí a stavebním řízení bude zahájeno zasíťování oblasti, což představuje vybudování přípojek plynu, elektrické energie, vody, telefonu a kanalizace.
Teprve potom bude 13 parcel nabídnuto k prodeji, přednost dostanou místní. Ceny pozemků zatím nejsou zkalkulovány. Zasíťování bude zahájeno na jaře roku 2008.