To však obec nechtěla připustit, neboť výstavba celého areálu stála v devadesátých letech nemalé peníze a obyvatelé na ni čekali několik desetiletí. Aby byly služby zachovány i nadále, rozhodli zastupitelé, že provoz občerstvení převezme na letošní rok obecní společnost Mlázovické služby, s.r.o. a využije výhodu společného provozu s místní restaurací.

„Provoz bude zajištěn především brigádníky ze strany studentů, na koupališti již nebude k dispozici klasická restaurační obsluha, ale hosté si budou muset pro nápoje a jídlo dojít sami k obslužnému pultu. Změní se také nabídka prodávaných produktů a otevírací doba,“ upozorňuje na změnu starosta Tomáš Komárek.