K roku 2007 se upíraly zraky řady obcí s nadějí, že toto magické datum odstartuje možnost čerpání dotací z evropských strukturálních fondů. Start poskytování dotací se sice opozdil, ale Královéhradecký kraj patří mezi první v republice, kde systém již funguje. Mlázovice neponechaly nic náhodě a od počátku roku 2007 se snažily na čerpání evropských financí připravit. Nejprve si zastupitelé stanovili hlavní cíle rozvoje obce. Jako priorita byla vybrána revitalizace centra obce. Poté odstartovala odborná projektová příprava a příprava žádosti. Po pečlivém výběru byla svěřena Centru evropského projektování v Hradci Králové. Následovaly měsíce náročné a zdlouhavé administrativní i technické práce ze strany vedení obce.

A vyplatilo se. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 30. června rozhodla, že mlázovický projekt podpoří částkou téměř 3 miliony Kč z oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Spoluúčast městečka je 200 000 Kč. V letech 2008 - 2010 se obyvatelé dočkají komplexní revitalizace náměstí, prostoru pod Radnicí, okolí školy a celého malého náměstí. V rámci projektu dojde k zahradnickým úpravám zeleně – vysází se stovky trvalek a keřů, desítky stromů, upraví terén a založí nové trávníky. V dotčeném území dojde k úplné rekonstrukci chodníků a stovek metrů obrubníků. Nové chodníky budou ze zámkové dlažby s bezbariérovými nájezdy. Rekonstrukce se také dočká veřejné osvětlení a pořízen bude nový městský mobiliář (lavičky apod.). Městečko má již vybrané realizační firmy, první práce se zahájí letos na podzim.

Mlázovice díky obdržené evropské dotaci výrazně zatraktivní prostředí městečka a zkvalitní životní podmínky pro své obyvatele i návštěvníky. Svým významem a rozsahem získaných finančních prostředků se bezesporu jedná o obrovský úspěch. Od dotace na plynofikaci v 90. letech je to největší obdržená částka na územní rozvoj naší obce.

Tomáš Komárek