Otec vzal Matěje k lékařce do Hořic, která si u něho všimla zvětšené sleziny a odebrala mu krev. Následně se otevřela nová kapitola Matějova života, která vyzvala nadějného sportovce k boji s chronickou myeloidní leukémií.

„Byl to pro nás neskutečný šok,“ říká otec Matěje Jan Kučera, když vzpomíná na chvíli, kdy se dozvěděl synovu diagnózu. Onemocnění krve bylo ale u Matěje podchyceno v samém začátku. Okamžitě byl odeslán do královéhradecké nemocnice a následně do pražského Motola.

První dva měsíce strávil doma, nemohl chodit do školy a s veškerou fyzickou aktivitou se musel rozloučit. „Když se vrátil mezi spolužáky, pookřál,“ říká Jan Kučera, který má Matěje ve své péči. I když zameškal přes pět set hodin, tak šestou třídu zvládl dokončit.
Matěj si čas od času nazuje kopačky, zakope si na bránu, ale je si vědom toho, že se nesmí přetěžovat.

Díky léčbě je jeho stav stabilizovaný, i když se onemocnění nepopiratelně odráží na každodenním životě. Vyléčit ho může jedině transplantace kostní dřeně.

„Je důležité, aby zvládal školu a byl v pohodě. Neměl by být ve stresu,“ uvádí otec, kterého žene dopředu vidina dne, kdy bude Matěj zase stoprocentně zdravý.