Tříčlenné hlídky z jičínského, náchodského a trutnovského okresu se za aprílového počasí popraly se šesti modelovými situacemi ve zdravovědě.
Na trati soutěžící narazili na stanoviště Lesní ticho, kde ošetřovali zraněného motorovou pilou, který nejevil životní funkce; dále je čekal hypoglykemický šok diabetického sportovce, další zkouškou byla větev vražená do hrudního koše.

Stanoviště Hurikán
Asi největší oříšek bylo stanoviště Hurikán, kde se jednalo o srážku osobního auta s jednostopým vozidlem. Tady si mladí záchranáři museli poradit rovnou se čtyřmi zraněnými. Na školním hřišti na stanovišti Rábí 1421 museli řešit větévku vraženou do oka a hysterickou dívku. Poslední stanoviště bylo kombinací ošetření zranění s reakcí na popis události a pachatelů jako pomoc Policii ČR. Jednalo se o rvačku dvou mladíků o dívku.

Kromě zdravovědných úkolů musely hlídky prokázat znalost vázání dvanácti uzlů, odvahu při lezení ve výškách, dovednost při práci s hadicí a dalšími technickými úkoly. Nutno konstatovat, že většina hlídek, které se účastnily letošního Podzvičinského záchranáře, je v úrovni už úplně někde jinde než v minulých ročnících. Dorostenecké hlídky z Dolní Radechové, Nové Paky a Bílé Třemešné se, dalo by se říci, profesionalizovaly. Není to dáno tím, že někteří členové těchto hlídek studují hasičskou školu v Pardubicích, ani lepším vybavením, ani věkem, ale jejich přístupem k záchranařině a ostatní pomoci bližním. Tyto hlídky byly rozhodčími, figuranty i diváky hodnoceny velmi vysoko.

V dalších hlídkách nezůstali nepovšimnuti někteří jedinci, mezi kterými jednoznačně figurovala velitelka hlídky starších žáků z Nové Paky. I když umístění není při této soutěži to nejdůležitější, hlavní je účast na takovéto akci, přesto nemohu ty tentokrát úspěšnější a jejich vedoucí okrást o chvilku slávy.
V kategorii mladších žáků zvítězila hlídka z Velkých Svatoňovic, další hlídky z této kategorie nepřijely, protože nemoci přece jenom nechodí jen po horách. V kategorii starších žáků zvítězila hlídka z Nové Paky, na místě druhém hlídka ze Sekeřic a třetí hlídka z Dobré Vody. V již zmiňované kategorii dorostu zvítězila hlídka z Dolní Radechové, následovaná hlídkou z Nové Paky a loňským absolutním vítězem z Bílé Třemešné. Absolutním vítězem a krmičem putovního medvěda se již podruhé stala hlídka z Dolní Radechové.

Akci pořádala VoTo Zelená stopa Miletín s SDH Miletín, a to za finanční a materiálové pomoci města Miletín. Akci dále podpořily místní miletínská pekárna s cukrárnou a jeden z „přespolních" výrobců hořických trubiček.

Poděkování všem
Pořadatelé velmi děkují těm, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. A to jsou všichni figuranti a rozhodčí, kteří si museli v plné míře vychutnat sobotní aprílové počasí.

Funkcí rozhodčích a části figurantů se zhostili členové Českého červeného kříže z Jaroměře a studenti vysoké školy záchranářské z Pardubic. Maskérkami byly Petra Špůrová, studentka vysoké školy záchranářské, a Tereza Pajasová, studentka školy zdravotnické z Turnova. Všem lidičkám podílejícím se na hladkém průběhu akce pořadatelé děkují.    Bedřich Hak