V sobotu 9.února se všichni sešli na zimním stadionu. Občanské sdružení diabetických dětí kraje Královéhradeckého, kmenově působící při Oblastní nemocnici v Jičíně, zahájilo již svoji šestou sezonu. Při zohlednění skutečnosti, že dětem je v současné době 9 – 15 let, to představuje značnou část jejich dosavadního života.

Nemocnost
Jičínský okres byl v regionu nejvíce poznamenán chřipkovou epidemií, a ta se tentokrát podepsala i na účasti dětí. Přesto konání akce nezabránila.
Po srazu se děti se svými rodiči odebraly do nedaleké restaurace, kde si líčily ještě zážitky z Vánoc (letos měly, ke své radosti, dlouhé dvoutýdenní prázdniny) a diskutovaly o tom, jaký si v roce letošním připraví program.

Hlavním bodem setkání byla vědomostní soutěž o diabetu. Sdružení neplní jen funkci zájmového sdružení, jak se mylně řada nezasvěcených domnívá, ale také funkci edukační. Soutěž ukázala, že děti disponují dobrými znalostmi o diabetu.

V kategorii dívek zvítězila v soutěži Sabina Spáčilová z Třemešné, v kategorii chlapců Michal Klacek. Oba soutěžící získali plný počet bodů. Gratulujeme!

Na rozdíl od vystupování ve škole, při společném setkání jim smělost nescházela.

Příští akce se uskuteční 16. března v Nové Pace v Domově dětí a mládeže Stonožka, kde na děti čeká tradiční soutěž v autodráze (pořádá místní automodelářský klub), a výroba dárků pro maminky (pod vedením pracovnice DDM) a další soutěže. Zapojí se i maminky, uskuteční se již 5. ročník soutěže o nejchutnější bábovku.    (diaklub)