„Výběrovým řízením jsme pověřili firmu, výsledky zatím nemáme. Letos už asi nezačneme," říká starosta obce Miloš Urban k investiční akci za více než tři miliony korun.

Zatím došlo pouze k terénním úpravám. Multifunkční hřiště vyroste na stávající ploše v prostoru pískoviště současného sportovního areálu. Necelými dvěma metry přesáhne pozemek. Však proto se taky obcí prohnalo nespočet tater s hlínou. Plocha byla dorovnána a nyní už čeká na zásah stavbařů.

Hřiště s umělým povrchem je určeno pro všechny míčové hry i tenis, volejbal, nohejbal. Bude oploceno a nasvíceno. Součástí zakázky je čistírna odpadních vod. Upraven bude také současný fotbalový plácek. Dojde i k rekonstrukci šaten a vybudování sprch.

Finanční zajištění
„Peníze už máme přiklepnuty z programu obnovy venkova. Hřiště bude stát tři miliony sedm set tisíc korun. Bude opatřeno i plochou na malou kopanou s přírodním trávníkem," říká starosta zdejšího Sokola Roman Vít.

Obec, která je vlastníkem areálu, ho nyní propůjčila Sokolům zdarma. Ti budou zajišťovat provoz. „Určitě počítáme se správcem. Plocha bude volně dostupná, jen víceúčelové hřiště bude uzamykatelné. Doufejme, že areál bude využíván, lidi o stavbu projevili zájem," podotýká Roman Vít.

Na ploše vznikne i nové dětské hřiště s herními prvky. Areál ani v současné době rozhodně nezeje prázdnotou. Kluci sem chodí hrát fotbal, maminky s dětmi využívají dětský koutek a pískoviště. Své zázemí zde mají téměř všechny společenské akce. „Sokol je dost aktivní na to, aby zde zorganizoval další zajímavé turnaje," míní Roman Vít. Někteří místní občané jsou k projektu skeptičtí a domnívají se, že sportoviště bude zet prázdnotou. „Nechci k tomu raději nic říkat, měl bych akorát problémy," obává se jeden z obyvatel, který si nepřeji být jmenován.

Další úspěch
Obec byla v letošním roce v přidělení dotací úspěšná. Prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje získala od Státního zemědělského intervenčního fondu 513 tisíc korun. Odvodněna a vyspravena byla cesta na Stavě u Pavlíčků. Obnovy se dočkala východní zeď hřbitova. „Odstranili jsme nálety, byl natažen nový plot, který doplnila zeleň. Součástí zakázky bylo vybudování vyvážecí jámy a přístupového chodníčku. Podařilo se vyasfaltovat cestu k pomníku a opravit příjezdovou komunikaci ke starým bytovkám. Tady je problém, že část cesty patří státu, takže jsem zažádali o její převedení, které zajišťuje úřad pro zastupování státu. Celý projekt za 769 tisíc korun zahrnoval i nákup křovinořezu za 21 tisíc korun," popisuje investici starosta Miloš Urban.

Po letech se dočkala renovace i budova obecního úřadu. Kraj byl štědrý a do Úbislavic poslal 238 tisíc korun na obnovu oken a dveří. Zrenovovány jsou už sociální zařízení a střecha.

V objektu sídlí obecní úřad, funguje zde posilovna. Cvičit sem chodí místní ženy. Starosta si ale stěžuje na drahé vytápění. „K dispozici máme akumulační kamna, což je velice drahé. Uvažujeme o elektrokotlech, ale ještě musíme všechno spočítat. O zateplením budovy neuvažujeme, protože zakrývat zeď devadesátku nemá smysl," vysvětluje šéf radnice.

Nová zvonička
Letošní nezapomenutelnou akcí pro místní je rozhodně vysvěcení nové zvoničky u prodejny v Úbislavicích. Zvonek byl dodán z Brodku, podstavec a dřevěný sloup se stříškou vybudovali místní vlastními silami. Návrh zvonku připravil Josef Knap, student kamenické školy, který pravidelně o svátcích a víkendu zvonek rozklinká.

„Ze začátku mi zvonění dělalo trošku starost. Jde o to, najít správný rytmus. Ale už jsem se zaučil," přiznává nejmladší zvoník v okolí. Nově posvěcena byla i restaurovaná socha sv. Jan. „Všechny obce tak mimo Chloumku už mají své zvoničky, v Úbislavicích a ve Štepanicích ˇfunguje automatické vyzvánění, jinde zvoní jen při výjimečných příležitostech," doplňuje Miloš Urban.