S náklady na stavbu ve výši 670 tisíc korun pomůže příspěvek od Královéhradeckého kraje. Pokryje zhruba sedmdesát procent z uvedené částky. Mladějov plánuje prodloužit kanalizaci celkem o 238 metrů. „Odbor životního prostředí v Jičíně nám doporučil tuto výstavbu provést," uvedl místostarosta Vratislav Kozák.

Představitelé Mladějova podotkli, že investici museli uspíšit kvůli tlaku města Jičína a především Vodohospodářské a obchodní společnosti. Má totiž v lokalitě vrty pitné vody, které nedostatečná kanalizace ohrožuje.

„Jde o postup, který odpovídá běžné praxi. Bylo vydáno klasické stavební povolení s tím, že kanalizace prochází v blízkosti místního vodního zdroje, proto je potřeba z důvodu ochrany životního prostředí ji prodloužit," vysvětlila vedoucí jičínského odboru životního prostředí Jana Mušková.

Ačkoliv ještě před několika týdny se Mladějovští neodvažovali hádat, kdy se projekt vrátí na přetřes, uznání dotace proces nyní vrátilo na stůl.

Další investice
Obec v minulosti hojně investovala do požárních nádrží ve svých částech. Ta ve Střelči si vyžádala investici přes 800 tisíc korun, polovinu z toho zaplatila krajská dotace. „Nádrž byla poničená. Beton roztrhal mráz a její stav byl tak havarijní, že už neudržela vodu," vysvětlil Vratislav Kozák.

Vedení obce ale rekonstruuje požární nádrže ve všech částech. Rezervoár v Mladějově byl natřen a některé jeho části vybetonovány, a to za 35 tisíc z obecního rozpočtu. Nádrž v Hubojedech byla předběžně opravena z havarijního stavu a radní se nyní snaží získat dotační peníze na celkovou rekonstrukci.