Oslovení kominíci na Jičínsku se shodují, že ročně si vyžádá kontrolu komínů jen polovina vlastníků objektů. Přitom je tato povinnost uzákoněna a její ignorací může provinilci hrozit pokuta 50 tisíc korun.

„Od září do listopadu máme nejvíce zakázek. To opravdu nestíháme. Přitom v létě se lidé sluní a my nemáme do čeho píchnout,“ posteskl si Ladislav Šnejdar z Jičína, který se k „černému“ řemeslu dostal díky svému tchánovi.

Upozorňuje, že majitelé kotlů na pevná paliva by si měli komín vyčistit minimálně 3x ročně sami a jednou zavolat kominíka a nechat si vystavit potvrzení. Bez něho vám v případě požáru pojišťovna neuhradí žádné škody.

A zákon o požární ochraně mluví jednoznačně: Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Změny ve lhůtách čištění komínů upřesnilo nařízení vlády v roce 2011.

Zda má majitel zkontrolovaný komín mohou ověřit hasiči, ale podle kominíka Zdeňka Škvrny z Hořic se tak děje mimořádně. Mají právo provádět i preventivní prohlídky, což se většinou neděje. „Nemají právo vstoupit do objektu, ale mohou na vás zazvonit a požadovat doklad. Nemáte, tak zaplaťte padesát tisíc. Dotyčný neuhádá ani korunu, tak prostě zní zákon,“ poučuje nás zkušený odborník. Kontroly z úřadů pak chodí většinou na základě udání.

„Nikdy jsem se s tím nesetkal, asi na to není čas ani pravomoce,“ reaguje na dotaz kontrol Ladislav Šnejdar. Kominíků je podle jeho mínění dostatek, ale bohužel během třech měsíců nemohou všem vyhovět.

Škvrna lidem doporučuje, aby měl každý u svého domu i stálého kominíka a pokud ne, aby si vždy ověřoval, zda má dotyčný výuční list.

„Nájezdních kominíků je dost, ale pochybuji, že všichni jsou řemeslu vyučeni. Živnostenský list dnes nic neznamená,“ zdůrazňuje.

Poukazuje také na rozdíl mezi revizí a kontrolou. „To jsou dvě různé věci. Revizi potřebujete, když postavíte nový komín, měníte spotřebič, jinak musíte mít u komínů roční kontrolu,“ konstatuje kominík, který na Hořicku provádí tento úkon za pětistovku.

Deset let prý své služby nezdražoval, ale od 1. ledna kvůli EET podraží.

Kontrola komínů přitom není žádnou novinkou, už za socialismu měli mít lidé v ruce zprávu, že u nich byl na kontrole kominík.

„Po revoluci na to každý kašlal a pak se začalo vyhrožovat pokutami,“ připomíná Škvrna.

Poukazuje i na to, že lidé zapomínají i na vyčištění spalinových cest od plynových kotlů. „Nebezpečí otravy tady opravdu je,“ varuje.

Z chystané novely na výměnu kotlů na pevná paliva není vůbec nadšen.

„Dotace to nevyřeší, babička s dědečkem nemají na nové kotle. Rušit staré je nesmysl, nechal bych to dožít“ opírá se o své zkušenosti z praxe.

Ještě než začnete topit, měli byste kromě kotle zkontrolovat i radiátory a rozvody. Zamyslete se i nad úsporami. K výrazným energetickým škrtům vede hlavně chytré ovládání topení.