Město Jičín se letos pustí do jedné z největších investic posledních let, a to vybudování inženýrských sítí v lokalitě bývalých kasáren za zhruba 190 milionů.

Kasárna a jejich osud

Kasárna se začala stavět od roku 1887 pro jičínský 43. zemský prapor a později také pro trutnovský 44. zemský prapor. Postupně se rozšiřovala. Za První republiky sloužila 22. pěšímu pluku Argonskému a za socialismu pak dělostřelecké brigádě. Od devadesátých let 20. století kasárna chátrala, město pro ně hledalo využití. Část komplexu kasáren město získalo do vlastnictví v roce 2000 a po roce 2006 bylo vlastníkem většiny zdejších objektů. Většina z nich byla zdemolována, zůstaly pouze dvě budovy, které budou přestavěny na domov pro seniory.

Zasíťované pozemky bude prodávat pro stavbu rodinných a obytných domů. Dvě budovy, které v bývalém objektu zůstaly, odkoupí společnost SeneCura, aby zde zřídila domov seniorů a Alzheimerovo centrum.

V bývalých kasárnách je ale nejdříve nutné zřídit technickou a dopravní infrastrukturu a veřejná prostranství. „Odhad nákladů před soutěží je 235 milionů včetně stavebního a autorského dozoru,“ upřesnil mluvčí města Jan Jireš.

Jičín bude práce z velké části financovat z investičního úvěru v maximální výši 190 milionů. Radnice se pokusí na zakázku získat dotaci ze Státního fondu podpory investic na revitalizaci lokalit se starou stavební zátěží. Předpokládá také, že větší část vložených peněz se do městské pokladny vrátí prodejem parcel.

Vynášení Morany.
FOTO: Lukavecké Velikonoce v době covidové spojovaly lidi

„Naší snahou je, aby se místo po vojenských objektech změnilo v hezkou část našeho města,“ řekl starosta města Jan Malý.

Dalším důležitým krokem je podpis kupní smlouvy se společností SeneCura na odkup dvou původních budov kasáren, ze kterých vznikne domov důchodců a Alzheimerovo centrum. Jičín už se zájemce uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí kupní, podmíněnou změnou územní studie lokality, vypracováním projektové dokumentace na přestavbu budov v domov pro seniory a zajištěním potřebných stavebních povolení.

Velký sen Bystřických se splnil, mají svoji kuželnu
FOTO: Velký sen Bystřických se splnil, mají svoji kuželnu

Kupní cena je 11, 653 mil., přičemž 600 tisíc už společnost složila na účet města. Nyní doplatí zbytek a získá objekty do vlastnictví.

„Beru to jako velké vítězství po tom všem, čím jsme si při prodeji prošli, že se dostáváme do fáze uzavření samotné kupní smlouvy a že dlouho osiřelé budovy začnou být adaptovány k novému smysluplnému využití pro Jičín a jeho obyvatele.“ uvedl místostarosta Petr Hamáček.