Předmětem veřejné zakázky je změna části kancelářských prostor na učebny. Je tudíž potřeba změnit dispozice místností včetně vybourání příček a probourání nových otvorů pro dveře. Dále je nutné zazdít některé otvory, vestavět sociální zázemí a umístit nové rozvody elektroinstalací a vodovodu. V první etapě bude vybudována jedna učebna a také sborovna s kuchyňkou, sociální zázemí a šatna, ve druhé bude následovat druhá učebna s tím, že první etapa by se mohla uskutečnit ještě letos. Záleží ovšem na vysoutěžení veřejné zakázky, přičemž odhadované náklady před soutěží jsou 3,9 milionu Kč včetně DPH.

Výuka Montessori v Jičíně začala s aktuálním školním rokem a v současnosti probíhá v areálu ZŠ 17. listopadu, pod níž spadá i organizačně. Prozatím jde pouze o provizorní řešení a pro stabilizaci i další rozvoj této výuky v Jičíně je nutné vybudovat učebny. Prostory v budově 17. listopadu 1074 nabídnou plné zázemí pro výuku – jak pro žáky, tak pedagogy.