Škola děti přivítá, ale na sportovním plácku se zatím prohánějí stroje a stavebníci. Termín dodání díla za 1,3 milionu korun firma Tubeko nezvládla. Podle ředitele školy Romana Mareše to prý ale není žádná pohroma.

„Jsme vůbec rádi, že budeme mít nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a oplocením, které nahradí současný asfaltový plácek. Počítáme, že bude využíváno zejména pro míčové hry," popisuje nedokončené dílo ředitel Roman Mareš. Součástí stavby sportoviště je i bezbariérový chodník se zídkou, osazenou dřevěnými sedáky.

Zpoždění bylo zaviněno časovou prodlevou dodavatelské firmy. „Po vzájemné dohodě jsme se shodli, že prodloužení stavby do září nám nijak neublíží, jen musíme klást zvýšené nároky na bezpečnost dětí. Staveniště měla do dnešního dne zajistit firma Tubeko," dodává ředitel Mareš.