Místní obyvatelé o první listopadové sobotě popadli hrábě a lopaty a společnými silami zasadili stromořadí podél turistické cesty, která se stává častým cílem procházek. Ruku k dílu přiložili i členové spolku Domov v kopcích. S nadšením se k práci připojily také děti.

Obec získala na výsadbu šedesátitisícový finanční příspěvek. „Na cestě podél hlavní přístupové komunikace do obce směrem k obecnímu úřadu, kterou protíná i cyklostezka, se dosud nacházely dřeviny, které byly napadané dřevokazovými houbami a většinu bylo nutné vykácet,“ vysvětlila starostka obce Lucie Šedivá, a dodala, že vybrané dřeviny disponují dlouhou životností.