Jejich sídlem se stala malá zbrojnice vedle bývalé hospody „U Hubálovských". Ta byla nahrazena v roce 1957 novou a větší, která svým účelům slouží dodnes. Náš sbor byl vždy velmi početný, což dokládá fotografie z meziválečného období, z roku 1963 s novým autem Tatrou 805 i ze současnosti s novou hasičskou stříkačkou PS 15.

V současné době má 47 členů, z toho 29 mužů, 11 dětí a 7 žen. Jeho zásahová jednotka je JPO V. Starostou sboru je Nanáčik Tomáš, místostarostou Chromý Přemysl, velitelem mužů Stránský Tomáš, velitelem dětí Havíř Josef, pokladník Stránský Josef. Toto jsou hasiči, kteří mají o náš sbor zájem a bez jejich vedení a práce ostatních by to tak dobře nešlapalo. Samozřejmě jako nezisková organizace by nemohla fungovat bez sponzora, to je obce Chyjice, která jim v roce 2010 zakoupila moderní a výkonnou hasičskou stříkačku a podílí se na dalším nákupu materiálu. Na oplátku hasiči pomáhají bezplatně obci na brigádách .
Aktivitu hasičů dokládá i další činnost.

Po zakoupení kulturního domu obcí od restituenta v roce 2004 a po celkové opravě hasiči obnovili pořádání hasičského plesu vždy v lednu s hojnou účastí a bohatou tombolou. Dá se říci, že jsou hybnou pákou kulturního dění. Organizují již zmíněný ples, dětský den a další akce.

Dále od roku 2009 začali pořádat hasičskou soutěž ,,Hasičský soudek".
Letos to je již pátý ročník, kde se účastní více a více družstev z okolí a soutěží o 30 litrový soudek piva.
A v neposlední řadě musíme vyzdvihnout sportovní soutěže. Naše družstvo mužů se již třetím rokem účastní okresní soutěže ,,O pohár starosty OSH (Okresní sdružení hasičů) Jičín", kde v roce 2011 skončilo celkově na čtvrtém místě, v roce 2012 na třetím a letos jsou průběžně druzí a na první pozici ztrácí pouze jeden bod.

Dále se samozřejmě každoročně účastní okrskové soutěže a často obsazují čelní umístění, které jim zaručuje postup do okresního kola, kde se za posledních šest let zúčastnili 4x a umístili se na 4., 5., 7., 11. místě. Bojují i v dalších soutěžích, kde získávají různá ocenění. A nemůžeme opomenout naše děti, které mají o hasičský sport velký zájem a jsou velmi rády, když někam vyrazí a dobře se umístí.

Po 119 letech své činnosti je chyjický sbor v roce 2013 ve výborné kondici, má mnoho aktivních členů a moderní vybavení. Pro obec i okolí je významným pomocníkem.⋌(mk)