Z tohoto volebního období máte za sebou tři roky. Zbývá necelý jeden. Zhodnoťte své působení.
Toto období bylo provázeno zastupitelstvem, které osobně musím pochválit. Miletín se podařilo posunout o mnoho dále. Povedla se třeba kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Dokončili jsme také opravu Spolkového domu, zrekonstruovali zdravotní středisko jak na náměstí, tak na městském dvoře. Vybudovala se spousta chodníků i nové ulice. Volební období lze považovat za úspěšné. Nicméně také se samozřejmě něco nepodařilo. Například stále nemáme hotovou ulici Jiráskovu, tu bychom však chtěli stihnout letos. Považuji to za vroubek, který se nám doufám podaří dotáhnout. To je asi všechno. Myslím, že v Miletíně se nejen daří budovat, ale i spolupráce se spolky je na výborné úrovni.

Už jste nakousl letošní rok: Jiráskova ulice. Ale to nebude jediné, že?
Zahájili jsme rekonstrukci sokolovny, na což jsme bohužel nedostali dotaci, a proto jsme postup rozdělili do několika etap. V té první vybudujeme sociální zařízení, šatny a byt. To jsme schopni udělat v rámci svých možností. Na jaře pak bychom chtěli získat dotaci na vybudování nových šaten z druhé strany sokolovny. Staré se zbourají. Pak přijde na řadu tělocvična, to by však mělo být až v roce 2015.

Je to tedy úkol až pro další zastupitelstvo?
Sokolovna je běh na dva, tři roky.
Teď z hlediska kulturních událostí. Miletín čeká velké výročí.
Máme před sebou důležitý rok. Miletín si bude připomínat 890 let od první písemné zmínky. Oslavíme to a připomeneme. Bude se k tomu vázat řada akcí během roku, přičemž všechno vyvrcholí na svatojakubském jarmarku, kde by měly proběhnout hlavní oslavy. Bude také stanoven zvláštní výbor, který se postará o organizaci. Součástí bude i vydání pohlednic, kalendáře na příští rok a také divadelní hra, která už je sepsaná a kde se rolí ujmou i zastupitelé. Bude to spíše humorné, hra bude mapovat historický průběh Miletína. Zastupitelé se budou skládat z valdštejnovců, německých rytířů a podobně. Vytvoří se takový pelmel.

Teď trochu do budoucna. Jaké jsou úkoly pro miletínské vedení do příštího volebního období?
Tak pokud bych byl starostou a dával dohromady zastupitelstvo, byl bych rád, kdybychom pokračovali v započaté práci. To znamená dokončení rekonstrukce sokolovny a zahájení přestavby sportovního areálu, kde je potřeba vybudovat nový atletický ovál, protože stávající je nevyhovující. Přitom areál nevyužívá jenom sportovní klub, ale i veřejnost, včetně základní školy. To je důležitý úkol. Podobně podstatný plán je postupná rekonstrukce náměstí K. J. Erbena a ulice Jiřího z Poděbrad, kde je velice špatný stav vozovky. Také přijdou na řadu ulice Barbory Linkové, Na Pláckách a podobně. Důležité bude maximálně možné využívání evropských dotací. Už jsme dostali zprávu, že nějaké k dispozici pro Českou republiku budou.