Miletín má statut města, ačkoli tu žije jen devět set lidí. Podle daných kritérií přitom pro udělení městského titulu nesmí počet obyvatel nižší než tři tisíce. Jste docela výjimkou…
Je to dáno historicky, statut města jsme měli už v devatenáctém století i dříve. V osmačtyřicátém roce byly zrušeny městské úřady a zřízeny místní národní výbory. Miletín byl ustanoven tzv. střediskovou obcí, pod kterou spadaly i další vesnice. V devadesátých letech se osamostatnily a založily si svoje vlastní úřady. My jsme zase požádali o navrácení statutu města, který nám odebrali v roce 1948. Být městem má jedinou nevýhodu – když soutěžíte v soutěži Vesnice roku, je tento statut spíš hendikepem. I když, i přesto jsme uspěli – v posledních deseti letech jsme získali například ocenění za společenský život, za nejlepší knihovnu, za vzorné vedení kroniky nebo cenu hejtmana za provázanost krajiny s historií.

S jakým hospodaříte rozpočtem?
Záleží to na situaci, ale průměrně máme na investice kolem dvanácti milionů korun. Letos, stejně jako v řadě minulých let, hospodaříme s rozpočtovým provizoriem. Až do března tedy máme každý měsíc k dispozici jednu dvanáctinu rozpočtu minulého roku. Provizorium je pro nás výhodnější, protože pak nemusíme dělat tolik rozpočtových opatření a změn, máme jasnější představu o žádostech i přidělení dotačních titulů pro celý rok. Šetříme si tím práci.

Investujete do oprav památek, do budování služeb pro obyvatele, ale určitě máte spoustu starostí i s běžným chodem města?
Už v průběhu minulých let se nám podařilo dát do docela dobrého stavu místní komunikace, jak silnice, tak chodníky. V letošním roce se chceme pokusit o kompletní rekonstrukci ulice Jiřího z Poděbrad, takzvaně u bytovek, kde je komunikace skoro v dezolátním stavu. Na této akci jsme pracovali už v loňském roce a nebylo to úplně jednoduché, hlavně proto, že silnice nepatřila městu, ale obci Robotnice. Naštěstí se podařilo dohodnout směnu pozemků, takže teď už pracujeme v rámci vlastnictví města Miletín. Vloni byla na náklady Vodohospodářské společnosti Jičín v ulici u bytovek částečně vybudována kanalizace a rozvody vody, letos jsme vosku požádali o dokončení a sami připravujeme podklady pro žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na kompletní rekonstrukci. Pokud se nám podaří prostředky získat, mělo by dojít jak na zaasfaltování, tak na vybudování chodníků a veřejného osvětlení.

Aktuálním tématem je pro Miletín také pořízení lepší cisterny pro hasiče. Jaká je situace?
Město má vlastní cisternu, bohužel už hodně opotřebovanou. V roce 2015 jsme na její kompletní rekonstrukci získali od ministerstva vnitra částku jednoho a půl milionu korun, další milion korun dostali z dotací Královéhradeckého kraje. Celkové náklady na rekonstrukci cisterny jsou ale víc než čtyři miliony korun, takže jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na pokrytí doplatku. Aktuálně v ní je téměř šest set tisíc korun. Cisterna je právě ve firmě KOBIT, která provádí její rekonstrukci opravdu do posledního šroubku, z té původní zůstane vlastně jenom podvozek, takže budeme mít prakticky úplně nové vozidlo. Vše má být hotovo v dubnu.

Co vám dělá radost?
Mám radost, že při devíti stovkách obyvatel tu máme víc než deset spolků a sdružení, které dobře fungují, a že na to, jak jsme malí, se tu koná spousta akcí. Společenský život tady opravdu funguje. Například máme dva divadelní soubory, které jsou oba velice aktivní. Soubor Pivovarská zahrádka sklízí úspěchy jak s hrou Vázání kytice, tak především s hrou Husička, jejímž autorem je jeden z herců, Štěpán Hak. Na celostátních soutěžích a přehlídkách amatérského divadla mají velké úspěchy a ohlasy. Jezdí s tím po celé republice. Druhý a historicky starší soubor Erben teď nastudoval novou hru Gulliverovy cesty. Premiéra byla před Vánoci a začátkem března rozjedou v reprízách šňůru po celé republice. Prostě jsem rád, že Miletín není žádné ospalé, mrtvé městečko, ale že to tu opravdu žije!