Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení pro 7,5 km dlouhý úsek D35 Sadová - Plotiště nad Labem poté, co ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zamítl rozklady dvou fyzických osob a obce Všestary. „Zahájení stavby plánujeme ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Plánovaný termín dokončení je v roce 2027.

„Momentálně probíhá hodnocení nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ dodal Mátl. Do tendru na stavbu úseku D35 Sadová - Plotiště se přihlásili jen dva zájemci. Česko-slovensko-maďarské sdružení firem MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt nabídlo nejvýhodnější cenu 1,63 miliardy korun. Cena v soutěži klesla na 67 procent ceny předpokládané (2,446 miliardy). V rámci výstavby dálnice vznikne devět nových mostních objektů, z nichž nejdelším bude 114,3 metrů dlouhá estakáda Všestary.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Ministerstvo dopravy zveřejnilo rozhodnutí na úřední desce. Odpůrci stavby poukazovali zejména na chybějící protihluková opatření v části obce Všestary Bříza. Proti stavebnímu povolení podaly rozklady dvě fyzické osoby a obec Všestary. „Žádám o vybudování protihlukových opatření v celé délce hranice obce Bříza. Navržená protihluková opatření jsou nedostatečná a nezahrnují obyvatele obce Bříza,“ píše se mimo jiné v rozkladech od obyvatel Břízy. Rozkladová komise doporučila ministrovi rozklad zamítnout.

Proč?

Rozkladová komise uvedla, že hluk se měl řešit už při územním řízení. V rozhodnutí konstatovala, že digitální modely nepředpokládají překročení normy hlučnosti dálnice. „Bříza je mimo dosah negativních vlivů z hlediska šíření hluku z budoucího provozu předmětné stavby,“ stojí v textu rozhodnutí.

Obec Všestary v rozkladu uvedla, že stavební povolení napadá v celém rozsahu „pro jeho nepřezkoumatelnost (pro nedostatek důvodů, jakož i nesrozumitelnost), nesprávnost a nezákonnost“. Obec navrhovala, aby ministr dopravy stavební povolení zrušil a věc vrátil Ministerstvu dopravy k dalšímu řízení. K tomu ale nedošlo a ministr Kupka rozklady zamítl.

Lidé poukazují na zdravotní problémy

Podle odpůrců amatérská měření prokázala, že skutečný hluk výrazně přesahuje povolené limity - a to až dvojnásobně. Problematickým místem je zejména vesnice Bříza, která spadá pod Všestary. Ta se totiž ocitne v sevření dvou dálnic - již dokončené D11 a připravované D35.

„Žádám o provedení aktuální akustické studie. Zmiňované Akustické posouzení společností EKOLA group považuji za neaktuální. Neodpovídá současné, neustále se navyšující dopravě. Hlavně v oblasti nákladní dopravy došlo k dramatickému navýšení. Námitky účastníka řízení uvedených na zahájeném stavebním řízeni jsou zamítnuty a Ministerstvem dopravy uvedeny jako subjektivní pocity. S tímto nesouhlasím, neboť bolesti hlavy, nespavost, nesoustředěnost, nervozita apod. nepovažuji za subjektivní, ale bohužel skutečné zdravotní problémy. Jedná se o současné podmínky pro život obyvatel v obci způsobené již vybudovanou stavbou dálnice D11. Má se tak za prokázané, že nadměrný hluk ve venkovním prostředí má zjevné negativní dopady na zdraví a psychickou zátěž obyvatelstva. Docházím nutně k závěru, kdy předmětnou stavbou jsou ohroženy veřejné zájmy, jsou omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy obyvatel obce Bříza. V žádném případě není zabezpečena ochrana života a zdraví osob,“ objevilo v jedné ze stížností.

Není možné další odvolání

„K rozhodnutí ministra dopravy o zamítnutí podaných rozkladů proti stavebnímu povolení na stavbu dálnice D35 již není možné podání dalšího odvolání,“ řekl Deníku starosta Všestar Michal Derner. „Vzhledem k tomu nám nyní nezbývá nic jiného, než počkat na realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu vyhodnotit provedená měření hlukové zátěže z D35 a to v kombinaci s D11, neboť vesnice Bříza bude oběma dálnicemi v podstatě sevřena. V případě současného hluku z D11, na které začal zkušební provoz v prosinci 2021, probíhá v Bříze v těchto týdnech certifikované měření hlukové zátěže. Po jeho vyhodnocení zvážíme další možné kroky a stejný postup nás čeká i po dokončení D35,“ dodal starosta Všestar.

Naváže na úsek z Hořic

Začátek stavby dálničního úseku D35 Sadová - Plotiště nad Labem naváže na již budovanou stavbu D35 Hořice - Sadová. Od Sadové u Sovětic bude trasa vedena mezi obcemi Čistěves a Horní Dohalice do mimoúrovňové křižovatky Sadová, kde D35 kříží stávající silnici I/35. Ta bude po realizaci D35 převedena na silnici II/635. Dále bude trasa pokračovat podél jihozápadní strany Lípy u Hradce Králové a Rozběřic do prostoru obce Všestary, kde se trasa přimyká ke stávající silnici I/35. Dálnice D35 bude končit na mimoúrovňové křižovatce Plotiště nad Labem. Tam se napojí na dálnici D11.