Kontrola z ministerstva financí se uskutečnila na městském úřadě v závěru července. Auditoři se zaměřili na projekt, na který město získalo v roce 2012 dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši zhruba 24 milionů korun. „Podle předběžného vyjádření auditorů nebyly zjištěny žádné závady, které by měly vliv na výši poskytované dotace.

Písemné výsledky auditu včetně případných doporučení získáme během několika měsíců," uvedl projektový manažer Ladislav Brykner. Audit prověřoval například plnění podmínek v oblasti účetnictví, veřejných zakázek, uzavřených smluv atd. Rekultivace stála město 2, 3 mil. bez DPH.

Celých devadesát procent celkové ceny zakázky ve výši 23,5 milionu bez DPH bylo uhrazeno z dotačních titulů. Akce byla uzavřena v závěru loňského roku.
Plocha slouží jako odpočinková vycházková zóna.    (md, kov)