Soukromníci narazili na překážku, se kterou v době koupě nepočítali. Na centrum Jičína totiž existuje takzvaný regulační plán, který za účelem uchování historického dědictví velmi limituje stavební záměry. Firma Sitim v podstatě nemůže využít celé prostranství pro přestavbu na minipivovar.

Její představitelé s touto překážkou vůbec nepočítali, s vinou se ale potýká i město, které podnikatele neupozornilo na možný rozpor s regulačním plánem. „Poučení je takové, že město při prodejích v budoucnu musí být aktivnější," uvedl radní Luděk Havel. „Máslo na hlavách máme my, ale ještě více podnikatelé, protože si tehdy možná omezení neprověřili," řekl místostarosta Petr Hamáček.

Představitelé firmy proto žádají město o dílčí změnu regulačního plánu. Odbor územního plánování nyní vypíše lhůtu 21 dnů pro podávání podnětů k této úpravě.