Porota, která výkony hodnotila, měla nelehkou úlohu a bylo opravdu velmi těžké vybrat vítěze. Proto se v obou kategoriích (2. - 3. třída a 4. - 5. třída) udělovalo více druhých a třetích míst a nadstandardní výkony pak byly ohodnoceny čestným uznáním.

Povzbudivá a kamarádská atmosféra spolužáků pomáhala odstranit nepříjemnou, leč nezbytnou trému a výkony recitátorů byly velmi vyrovnané. Odvaha a píle všech zúčastněných byla zaslouženě odměněna a tak se nikdo z Milovic nevrátil domů s prázdnou.

Druhý ročník recitační soutěže malotřídek MILOVICKÝ RECITÁTOR vznikl z iniciativy vedení místní ZŠ v Milovicích. Ředitelka p. Vavřinková oslovila další okolní malotřídní ZŠ a společně daly vzniknout krásné tradici přednesu básní současných i klasických autorů. Děti, které se společně se svou domovskou školou soutěže zúčastnily, vybíraly básně veselé i vážné. U některých básní se nepodařilo dohledat autora, jeden z místních chlapců přednesl báseň, kterou mu pro tuto příležitost napsala maminka.

A tak se Kulturním domem nesly verše Seifertovy, Hrubínovy, Erbenovy či Nezvalovy, ale také Žáčkovy, Kratochvílovy, Werichovy, Svěrákovy, Suchého nebo Vodňanského. Někteří recitátoři oživili svůj projev i názornými pomůckami, nápaditým oblečením či neverbálními gesty.

Účastníkům byly poskytnuty odměny ve formě keramických magnetek se znakem Milovického recitátora a pak produkty nesoucí označení PODKRKONOŠÍ regionální produkt - Kubištovy hořické trubičky a Bašnická jablka.

Jedná se o spolupráci ZŠ Milovice a projektů zaměřených na vzdělávání – MAP pro ORP Hořice II a MAP pro ORP Jičín II.

Akce byla velmi dobře organizačně připravena a zazněla naděje, že toto bienále bude pokračovat i nadále.

Zdeňka Novotná