Pracoval v něm od roku 1957 do roku 2010 – tedy neuvěřitelných 53 let. Zasloužil se o převratné změny. Využitím všech dostupných prostředků obce i státu a za velmi vydatné pomoci občanů dokázal při výkonu své zastupitelské funkce vybudovat vesnici do dnešní podoby.

Jeho vize, energie, schopnost motivovat, přesvědčit a získat podporu byla u něj charakteristická. Výčet všech staveb, které byly v obci realizovány, by byl velmi dlouhý. Připomenu jen některé: kulturní dům, koupaliště s navazujícím rekreačním areálem autokempu, obecní vodovod, kanalizace a plynofikace obce, restaurační zařízení Motorest a Club, rehabilitační zařízení a místní obchod.

Provedená výstavba spolu s perfektní údržbou veřejných prostranství byla vzorem nejen pro ostatní vesnice regionu, ale prezentovala i mnoha zahraničním návštěvníkům místního autokempu rozvoj a změny, kterými Milovice a český venkov prošly. Obec v roce 1997 získala uznání Vesnice roku Královéhradeckého kraje. Pan Vlastimil Hruška měl při výkonu své funkce i značné sociální cítění, dovedl diferencovat mezi potřebami dětí a mládeže, lidí ve zralém věku, a laskavé porozumění našel i pro generaci seniorů.

Posledními realizovanými projekty tohoto typu byla výstavba bytového domu pro mladé rodiny a rekonstrukce místní kuželny. Práci pro obec věnoval za podpory své rodiny veškerý svůj čas a síly. V současném období si v rodinném kruhu užívá zaslouženého odpočinku. Přejme mu do dalších let hodně pevné zdraví, sílu a duševní pohodu.⋌Alois Jirsák, starosta