„Samozřejmě se to odrazilo v hospodářském přínosu pro obec – po několika letech byl pozitivní," raduje se milovický starosta Alois Jirsák a dodává, že právě zvýšený zájem rekreantů považuje za největší úspěch obce v roce 2015 a zároveň za zaslouženou odměnu za dlouhodobé investice do zkvalitnění služeb areálu.

Za přispění dotačního programu Královéhradeckého kraje se vloni v Milovicích podařilo dokončit rekonstrukci kulturního domu. Postupně se ho daří využívat k různým akcím, od pořádání divadel a tanečních zábav až po pravidelné zkoušky mládežnického orchestru Regioband.

„Soubor byl založen vloni v květnu a vede ho bývalý vojenský kapelník Stanislav Horák. Je úžasné vidět, jak profesionální výkony děti podávají. Ve spolupráci s nimi bychom rádi pokračovali a pořádali třeba pravidelné koncerty pro letní hosty," vysvětlil starosta Jirsák.

Nejnáročnější investiční akcí pro letošek bude generální oprava jedné z hlavních kanalizačních stok v obci za téměr milion korun. Financována má být z vlastních zdrojů. Naopak na dotační podpoře bude plně závislá plánovaná výstavba čistírny odpadních vod. Zatím je tato akce ve fázi přípravy projektové dokumentace.