Milovice jsou menší vesnicí, kolik zde žije obyvatel?
Naše obec skutečně patří mezi menší obce Jičínska. V současné době v ní žije 307 obyvatel s trvalým pobytem, a to v 97 domech. Podle posledního sčítání obyvatel se však naše obec zařadila mezi „nejmladší" obce Královéhradeckého kraje, a to s průměrným věkem 31 let. V letních měsících se však Milovice rozrůstají o návštěvníky autocampu, kterých je v průměru 4500 za sezonu. Milovice jsou atraktivní a prosperující vesnicí.


Máte svůj znak a prapor?
Ano, oba tyto obecní atributy máme a jsme na ně hrdi, neboť mají vazbu na dlouhou historii obce. Symboly místního kostela sv.Petra a Pavla, který se písemně připomíná v roce1384 jako kostel farní, je zlatý klíč a meč. Poštovní trubka jako symbol poštovníctví pak připomíná zřízení poštovní přepřahací stanice v Milovicích v roce 1754.


Odkdy řídíte zdejší dění?
Do své funkce jsem nastoupil po volbách v listopadu 2010, předtím jsem byl po dvě volební období členem obecního zastupitelstva v Semčicích na Mladoboleslavsku. Zde jsem po skončení vysoké školy zemědělské 40 let pracoval ve výzkumu a šlechtění cukrové řepy.


Milovice mají shodné jméno s obcí, kde jistý čas sídlila ruská vojska. Plete si vás někdo?
Ano, i takovou otázku jsem několikrát dostal – má odpověď byla vždy jednoznačná – jsem z Milovic, kde více než padesát let svoji starostenskou funkci vykonával pan Hruška. 


Podařilo se vám v poslední době realizovat projekty z evropských peněz?
Ano, využili jsme různé dotační tituly ke zlepšení vzhledu obce a oprav obecního majetku. Výhradně z EU zdrojů byl letos zrealizován projekt "Peníze do škol" v hodnotě 412 tisíc Kč.


Co zde obyvatelům chybí? Funguje tu obchod, hospoda?
Restaurace tu máme dokonce dvě a v letní sezoně obec provozuje i kiosek na koupališti. Aktuálním problémem pro restaurační zařízení, ale i místní obchod je, jak si zajistit další existenci. Dosahované tržby jim trvale klesají jak z důvodu snížení počtu kupujících, tak i výše konzumace. U obchodu je pak výrazný vliv konkurence poboček řetězců v blízkých městech. Svoji existenci hájí celotýdenním provozem a vstřícným jednáním se zákazníky.


Podi s ubytováním? pojmem Milovice si mnozí vybaví známé koupaliště. Jaké služby tu nabízíte? Je výhodné provozovat areál 

Provoz koupaliště byl zahájen již v roce 1959 jako první dílo společné práce na zvelebení obce. Postupně se stalo vyhledávaným rekreačním zařízením pro široké okolí. V současné době je ve stále dobrém stavu, na který důsledně dohlíží hygienická inspekce. Koupaliště je základním zázemím pro autocamp. Jeho provoz je i přes vysokou návštěvnost – letos téměř 9000 hostů - jednoznačně prodělečný. Důvodem jsou vedle počasí nejen náročné hygienické požadavky, ale i nezbytné provozní zajištění např. plavčíky. Kompenzace provozní ztráty je svázána právě s ubytováním a provozem kiosku v letním období.


Jestli se nemýlím, byli jste jednou z prvních obcí, kterou navštívil při svém jmenování na post hejtmana Lubomír Franc. Byl tu na návštěvě ještě někdy jindy?
Bohužel návštěva pana hejtmana se již neopakovala. Naše vazby na Královéhradecký kraj však mají trvalý charakter. Krajská podpora, a to nejen dotační, je pro nás přínosná, efektivní a potřebná, což oceňuji při výkonu své funkce neuvolněného starosty obce.


S jakým problémem se v současnosti potýkáte?
Jednoznačně finančním, neboť jsme i přes dotační podporu realizovali řadu potřebných projektů z vlastních zdrojů. Problém řešíme přes dlouhodobý úvěr na opravy obecního majetku. V nadcházejícím roce by nám mělo pomoct nové rozpočtové určení daní. Odhadem by do obce mělo přijít o 650 tisíc korun více, což určitě posílí obecní rozpočet, který letos činí 3,418 milionů.


S čím se naopak můžete pochlubit?
Zájmem všech zvolených zastupitelů o chod obce. Přijatou strategii dalšího rozvoje řešíme společně, vedeni především potřebou zastavení chátrání rozsáhlého obecního majetku. Jeho stávající hodnota přesahuje 22,6 milionů. Byl vytvořen během řady let a my práci našich předchůdců oceňujeme a vážíme si jí. Něco vybudovat je totiž vždy náročné, a to bez ohledu na právě panující společenské poměry. Letos se nám povedlo zvýšit úroveň místní základní školy její rekonstrukcí a obnovou školního hřiště – podařilo se tak vytvořit skutečně důstojné prostředí a zázemí nejen pro naše děti, ale i učitelský sbor. Věříme, že tato investice bude zhodnocena nejen při výchově mladé generace, ale najde svůj odraz i v získání důvěry občanů, že i o jiný obecní majetek bude vedením obce řádně pečováno.
⋌Ptala se Iva Kovářová