Hraje se na dvou pódiích - na louce a ve stodole. Muzikanti, divadelníci, básníci: program se dopředu netvoří. Historický statek Milkovice ožil kulturním a společenským životem před dvaceti lety. Za tuto dobu se zde podařilo vytvořit unikátní prostředí se soužitím člověka s oslíky a kozami, přírodní park, hudební zkušebnu, herní salónek a knihovnu.

„V letošním roce se snad podaří dokončit stálou expozici Kozího muzea, výpravnou a vzdělávací stezku především pro školní děti a zázemí pro možný turistický kemp,“ slibuje organizátor akce Stanislav Penc.