Podpořit je možné žáky od 2 do 26 let buď na základě potvrzení o hmotné nouzi nebo na základě rozhodnutí ředitele školy. Podpora trvá po dobu až celého školního roku.

Přihlásit se do projektu je možné od 1. 8. 2024 přes Dotační portál KÚ KHK a přihlašování bude možné do vyčerpání alokace.

Zapojit se mohou mateřské, základní, střední školy i školní jídelny.

Projekt probíhá na základě úspěšné projektové žádosti Královéhradeckého kraje v Operačním programu Zaměstnanost plus. Pro Královéhradecký kraj je u Ministerstva práce a sociálních věcí alokovaných téměř 12 milionů Kč na školní roky 2023–24 a 2024–25. Kraj se na projektu finančně spolupodílí částkou 1.2 milionů korun.

V letošním školním roce je zapojeno 67 škol a podpořeno 520 dětí.