„Vzhledem k tomu, že i občané sami projevili zájem se finančně podílet na vybudování pomníku T. G. Masaryka, rozhodlo zastupitelstvo o vyhlášení finanční sbírky,“ sděluje starosta Miroslav Nosek. Dárci, ať už fyzické nebo právnické osoby, mohou sbírku podpořit buď v Infocentru Mateřídouška, kde je umístěna pokladna na bustu T.G.M., nebo na účet města Miletín, číslo 1162538369/0800, v.s. 1918. „Náklady na vybudování kompletního pomníku jsou odhadovány přibližně na 120 000 korun. Předem moc děkujeme všem dobrovolným dárcům,“ vzkazují Miletínští.