Místní občané do zapečetěných pokladniček věnovali téměř dvanáct tisíc korun.

Staré Hrady.
Nové zážitky ve Starých Hradech