Místní občané do zapečetěných pokladniček věnovali téměř dvanáct tisíc korun.