Sokolovna je mohutná stavba, kterou nepřehlédne nikdo, kdo opouští autem Miletín směrem na Hořice. Kdyby byla v lepším stavu, byla by bezpochyby jednou z dominant městečka.

„Protože už nemůžeme kvůli špatnému stavu sokolovny čekat, rozhodli jsme se, že rekonstrukci rozdělíme do tří nebo čtyř etap," informoval Deník starosta Miroslav Nosek.

První etapa již započala. Město využije sil vlastní pracovní čety a zrekonstruuje v sokolovně část s bytem, sociální zařízení prostor skladu. Tím, že Miletín bude postupovat svépomocí a nespolehne se na cizí subjekt, dojde k úsporám.

Druhá etapa bude jedním z hlavních investičních úkolů příštího roku. Bude se týkat šaten a tentokrát již město vypíše poptávkové řízení. Jde totiž o nejbolavější, nejvíce zchátralé zařízení budovy.

Ve třetí etapě bude opravena samotná hala tělocvičny a ve čtvrté se uskuteční rekonstrukce fasády a zateplení. Obojí lze čekat až v roce 2015.

Vyprojektované náklady hovoří o 8 milionech korun. To je pro město velikosti Miletín horentní suma. Radnice si chce pomoci tím, že si část prací zajistí sama, a samozřejmě dotacemi. Požádala o pomoc jak Program obnovy venkova, tak Místní akční skupinu Podchlumí, která by mohla poskytnout evropské peníze. Zda ale nějaký příspěvek Miletín získá, je nejisté a odpověď na tuto otázku bude zřejmá až v první čtvrtině příštího roku.

„Můžeme dostat z obou institucí, protože projekt je rozdělený na části. Co na kterou půjde, to ještě uvidíme. Pokud jsem to počítal, můžeme získat až 1,4 milionu korun. Ale to by při nás museli stát všichni svatí," vysvětlil Miroslav Nosek.

Objekt sokolovny město zakoupilo zhruba před dvěma lety. Původně patřil sokolům, ti však neměli dostatek prostředků pro rekonstrukci budovy. Už tehdy vedení Miletína hovořilo o tom, že do její opravy investuje nemalé prostředky. Tehdy se však předpokládalo, že s projektem výrazně pomůže Evropská unie, a to dokonce devadesátiprocentní částkou. To se ale nestalo a stavba zůstala na krku městečku.