Na Základní škole K.J. Erbena v Miletíně již proběhl po jedenácté netradiční zápis. Každým rokem totiž pod „tak〜tovkou“ nadšených učitelek a učitelů a hlavně za pomoci žáků s hereckým nadáním se secvičí vystoupení – ať už pohádka či muzikál. Letos představení pro prvňáčky neslo titul Hra na školu.


Díky bravurním výkonům žáků divadelního kroužku se budoucím prvňáčkům otevřel příběh z prostředí školy – zažili zkrácenou hodinu psaní, matematiky, pracovních činností a tělesné výchovy. Hru na školu doprovázely písně, které oživily výstup „herců“ školy. Po tomto kulturním vystoupení budoucí prvňáčci plnili úkoly ve čtyřech učebnách. Pochopitelně byli za své výkony odměněni, např. dostali omalovánku, papírovou čepici aj.


Podle rozzářených očí dětí a spokojeného výrazu rodičů lze usoudit, že tento zápis zpříjemnil dětem jeden z nejdůležitějších okamžiků jejich života a že i po letech budou vzpomínat s úsměvem na tváři na den, kdy poprvé vstoupili do základní školy. ZŠ Miletín