Zde by měl ordinovat praktický lékař, stomatolog, gynekolog i dětský lékař. V prvním poschodí plánují malometrážní byty. Dalším návrhem, který zazněl z řad členů Klubu K.J. Erbena, je zřídit zde kulturní středisko, informační centrum a knihovnu. Jak to nakonec všechno dopadne, ukážou jednání, která radnici ještě čekají. Pokud by zvítězilo zdravotnické středisko, náklady na rekonstrukci by činily kolem osmi milionů korun. Radnice by se pokusila získat finance z EU, protože pro město s rozpočtem deset milionů na rok by částka osm milionů byla neúnosná.