Stále častěji nás meteorologové varují před přívalovými dešti, které na mnohých místech každoročně napáchají mnoho škod. Také zde mají s tímto živlem špatné zkušenosti, a to především na jaře a při lokálních bouřkách. Praxe ukázala, že jen těžko se jim dá čelit bez následků. Nejvíce bývá postiženo okolí ulice 9. května, Trotinky a textilky.

Připravenost

 Nejúčinnější je být připraven. Z toho důvodu se radní spolu s hasiči rozhodli zakoupit tisíc protipovodňových pytlů za deset tisíc korun a rozdat je domácnostem, které jsou každoročně postiženy povodněmi. „Obejdeme objekty, které jsou ohroženy, a propočítáme, kolik kusů naplněných vaků dostane každá domácnost. Rozdělíme je a ukážeme občanům, jak se s nimi zachází,“ sdělil starosta Miroslav Nosek. Aby zástupci města zajistili stálou pohotovost a zamezili ztrátám, rozhodli se každým rokem kon– trolovat, jestli jsou vaky připraveny a naplněny pískem. Obyvatelé tak sami budou moci začít aktivně chránit svůj majetek.

Pravidelné ohrožení

 Dům Jaroslava Kubečka byl vyplaven vloni na jaře. Voda zatopila zahradu a dodnes je na podezdívce domu patrné, kam až dosahovala. „Snahu radnice vítám, protože každý vstřícný krok je dobrý. Díky vedení obce se zde podařilo některé věci napravit.
Strom v potoce, který byl příčinou té spouště, byl pokácen, v záplavové louce byly pročištěny propustě, a pochopitelně příděl protipovodňových pytlů je skvělý nápad,“ sdělil Jaroslav Kubeček.