Všechny tyto instituce budou zhruba ve dvouletých intervalech kontrolovat komisaři, kteří se budou rekrutovat z městského úřadu, zastupitelstva a rady.

Ústní pohovory
Proces bude vypadat tak, že ředitel na vyzvání sepíše zprávu o hospodaření jeho příspěvkové organizace a o plánech do následujícího období. Komise tento dokument prostuduje a potom si ředitele pozve k ústnímu pohovoru. Na jeho základě vznikne posudek, který bude předložen radě města. První z inspekcí proběhne ještě letos a příspěvková organizace bude určena losem.

Radní tedy upustili od auditů, které prosazovala TOP 09 a které měly provádět nezaujaté soukromé společnosti. Důvodem je prý cena. „Jeden audit stojí několik set tisíc. Takovým nákladům se chceme vyhnout," uvedl místostarosta Petr Hamáček.

TOP 09 ustoupila
„Otázku nezávislých auditů určitě ještě otevřeme. Zatím jsme od nich upustili, abychom vyšli vstříc současné radě. Chceme se vyhnout tomu, aby toto téma bylo zpolitizováno a aby kvůli němu nastala nějaká panika. Mělo by jít čistě o odbornou záležitost. Organizace podle mě fungují dobře, ale nikdy přece nebudeme mít jistotu, dokud je neprověří někdo z vnější," řekl Tomáš Frýba, radní za TOP 09.

Byla to tato strana, kdo v rámci minulé koalice inicioval prověrku u technických služeb. Dopadla relativně příznivě, ale stála 700 tisíc korun. „Ten audit nám ve výsledku pomohl ušetřit peníze," zastal se ho Tomáš Frýba.