První z nich je vyvolávací systém, který je od března nainstalován na odboru dopravy a správních agendách (pasy, občanské průkazy). Dále to jsou platební terminály na pokladnách a vybraných odborech pro hrazení poplatků bankovní kartou. Poslední novinkou je online program sledující přítomnost zaměstnanců.

Na odboru dopravy a na správních agendách je nainstalován vyvolávací systém s novými funkcemi. Program může například pomocí SMS klienta informovat, jak se fronta na úřadě vyvíjí a v jakém pořadí aktuálně člověk čeká.

Občan tak nemusí svůj čas trávit čekáním na úřadě, ale může se vzdálit a vrátit později.

„Službu se občané už naučili používat. Spousta z nich odchází, aby nemuseli čekat celou dobu v dlouhé frontě na úřadě. Systém nám nabízí zefektivnění práce při odbavování lidí, kteří si přijdou pro občanku nebo pas," popisuje vedoucí odboru správních agend Štefan Matuš zkušenosti se systémem.

Celý postup od vyzvednutí lístku až po zjištění pořadí fronty je vysvětlen u výdejního místa na úřadě a na lístku. Na webových stránkách města je také online aplikace Fronta žadatelů, vždy u stránek jednotlivých odborů. Jedná se o sekce dopravy a správních agend.

Platební terminály
Další novinkou, která bude zavedena na začátku léta, je využití platebních terminálů pro placení správních a místních poplatků.

Ty budou umístěny jak na přepážkách, kde se vydávají občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy, živnostenská osvědčení, tak u pokladen.

Využití platebních terminálů napomůže zkrácení čekání klientů u přepážek a odstraní potíže s placením přímo na pokladnách.

Výdaje spojené se zavedením a provozem terminálů ponese banka, budou tedy poskytnuty městu zdarma.
Jičín ale musí uhradit poplatek bance za každou platbu kartou, který bude ve výši 1,9 procent. Vítězem poptávky se stala Komerční banka.

Poslední novinkou je online aplikace, kdy si občané mohou zjistit, zda je na úřadě přítomen zaměstnanec, se kterým potřebují jednat.

Program je zájemcům k dispozici na webových stránkách www.mujicin.cz, konkrétně v nabídce Městský úřad. ⋌(md)