Omezení provozu se týká i budovy městského úřadu (tzv. Aris) v ulici Ruská/17. listopadu, neboť veškeré agendy prováděné odbory jsou vázány na dodávku elektřiny a výpočetní techniku.

Fungovat nebude ani telefonní spojení. Možná budou pouze osobní podání či jednání, případně dodání listin na podatelnu úřadu. Na jednotlivé odbory se mohou občané obrátit v pátek 18. března, případně na některá oddělení také telefonicky na mobilní telefonní číslo.    (md)

Na pořadu jednání knihovna a také divadlo

V Porotním sále jičínského zámku se dnes od 15 hodin uskuteční jednání zastupitelů, které bude mimo jiné řešit studii přestavby Knihovny Václava Čtvrtka, financování stavby sociálního zařízení Valdštejnské lodžie, přítomní se také budou zabývat smluvní pokutou JP Kontakt (Soudná čp. 15). Hlasovat se bude o koupi nebytového prostoru v čp. 206 – Masarykovo divadlo, které je v majetku TJ Sokol.

Na zastupitelích bude záviset též rozhodnutí o koupi cyklu obrazů Michaila Ščigola, které byly vystaveny v Porotním sále Valdštejnského zámku a malíř je nyní nabízí městu. Na pořadu dne jsou majetkoprávní záležitosti a zpráva výboru pro rozvoj.    (kov)