Město, které se původně povýšilo do funkce orgánu, jenž stanoví jasná pravidla mezi provozovatelem zařízení a obyvateli, totálně selhalo. Žádné rozhodnutí nepadlo.

Důvodem ke svolání schůze byly stížnosti občanů Havlovy ulice, kteří poukazovali na hlučné noční zasněžování ve Ski areálu Máchovka, budil je i noční provoz rolby a nasvícený komplex. Vše vyústilo v petici, jejímž autorem je Miroslav Brádle a pod níž se podepsalo 33 nespokojených obyvatel lokality u sjezdovky a zimního stadionu.

Právě o tuto petici se opíral ve svém příspěvku místostarosta Josef Hendrych. Nejdříve vyjasnil vlastnické poměry na sjezdovce a pak rozebíral a nakonec kritizoval položené otázky v petici, které podle něho byly nejednoznačné a neprůkazné, což bylo v tuto chvíli opravdu bezpředmětné.

Obyvatelům Havlovy ulice šlo především o to vyjádřit svoji nespokojenost a vyburcovat radnici k tomu, aby dohlížela na provoz ski areálu.

„Město musí hledat cestu k narovnání vztahů mezi bruslařským klubem a občany, aby sjezdovka mohla existovat a občané byli spokojeni," zakončil svůj příspěvek Josef Hendrych. Jakou konkrétní cestu měl na mysli ale nevyjádřil.

Místostarosta Pavel Bouchner přišel s jasným návrhem, aby radnice zvolila člověka, který by provoz areálu monitoroval a pokud by došlo k porušení pravidel, hlásil by to na radnici.

Miroslav Brádle navrhl, aby bylo provedeno nové měření hlučnosti. To by ale podle Miloše Dušánka, který zastupoval bruslařský klub, musel zaplatit.

Bruslařský klub, který je provozovatelem areálu, pak dokladoval, za jakých podmínek může zařízení používat.

Miloš Dušánek upozornil, že státní ústav provedl 29. ledna nové měření, které opakovaně prokázalo, že zařízení na zimním stadionu je v pořádku.

„Pokud chce někdo provést jiné měření, musí zažádat státní ústav. Bruslařský klub chce vycházet se svými sousedy, nicméně do této doby nebyl bruslařskému klubu předložen žádný protokol od certifikované erudované firmy, kde by bylo prokázáno porušení hygienické normy," poukazoval.

Navrhl vyvěšení provozního řádu, kde bude jasně stanoveno, za jakých podmínek bude zasněžovací zařízení provozováno. To může být podle jeho informací v provozu celonočně, celodenně, pouze nesmí být porušena hranice hluku. Ta je stanovena přes noc 40 a přes den 50 decibelů. „Jediným limitem pro zasněžování je hranice hluku, nic míň, nic víc. Nemáme na co reagovat," konstatoval Miloš Dušánek.

Nechal však nezodovězenou otázku, zda děla na sjezdovce zůstanou na stejných pozicích jako jsou nyní, což místním občanům z hlediska hlučnosti vyhovuje.

„Slovíčkaření s peticí je nešťastné. Vadí mi také, že proběhl kontrolní den, kam nebyli přizváni stěžovatelé, tedy lidé z Havlovy ulice. Je pravda, že město neřídí zimní stadion ani sjezdovku, ale myslím si, že ovlivňovat chod zařízení může," útočí zastupitel Zdeněk Ouzký, který předložil i návrh na usnesení. V něm se hovořilo právě o kontrolách areálu ze strany města. Usnesení však nebylo zastupiteli podpořeno.

„Bruslařský klub se nebrání žádnému monitoringu, naopak ho vítá. Na svých webových stránkách budeme prezentovat provozní řád. S jakoukoliv stížností a přípomínkou by měl být v prvé řadě obeznámen bruslařský klub," požádal Miloš Dušánek.

Nehovořil však o tom, jak se s těmito pravidly seznámí veřejnost, jež si přijde zalyžovat, anebo senioři, kteří nemají přístup k počítači.

„Jaké nám dáte záruky, že stav zůstane stejný, jaký je v současné době, že děla zůstanou v lese u sjezdovky a nebudou nám hučet u baráku?" ptá se znovu Brádle.

„To stanoví provozní řád," opakoval Dušánek a na připomínku, že do 30. prosince se provozní řád porušoval, odvětil, že to nemůže nikdo dokázat. „Je to zbytečné, řešme situaci od začátku ledna a koukejme se do budoucnosti, abychom spolu existenčně vycházeli," oslovil přítomné.

„Kultivovaně jsme si vyměnili názory. Uvidíme, jaká bude další realita. Když nebude některá strana spokojena, město je opět připraveno se ve věci angažovat. My chceme sjezdovku a zároveň chceme, aby tam bydleli spokojení lidé," uvedl starosta Rudolf Cogan. „Město je připraveno monitorovat situaci, řešit věci, které vzniknou, a doufám, že i občané vědí, jaké kroky mají činit, a situace bude ke spokojenosti všech," zakončil jednání Josef Cogan.

Názory obyvatel

Pondělní veřejné schůze se zúčastnila i Miroslava Chaloupecká, obyvatelka Havlovy ulice.
S jakými pocity opuštěla jednání? „Především mě překvapilo, že zastupitelstvo je spokojeno a současně to Zasněžování sjezdovky.bere na vedomí, ale já si myslím, že by mělo být arbitrem, mělo by si provoz pohlídat. Nejsem spokojená, očekávala jsem, že bude dán určitý slib. Já to mám před okny, já si to užívám. Ten prosinec byl strašný a zlobí mě, že pan inženýr Dušánek nedokáže přiznat, že to tak bylo. Přece dvacet dva rodin, které se pod petici podepsaly, si to nevymyslelo. Určitě k tomu důvod byl. Nezbývá než čekat, co bude dál a doufat, že bruslařský klub všechno dodrží."
„Hlavně, že to nepojede přes noc," říká Hana Čeřovská.

Miroslav Brádle, který inicioval petici, uvedl. „Město se navenek stavělo do pozice nestranného arbitra, ale na straně druhé vehementně hájilo zájmy právě bruslařského klubu. Zejména jsem se pozastavoval nad vyjádřením pana místostarosty Hendrycha. Z jeho slov je jasné, že svědectví 33 občanů, podepsaných pod petiční iniciativou, je pro zástupce města nedostatečné. Naopak vyjádření pana Dušánka jako zástupce BK je ně směrodatné.

Chtěli jsme jasné a srozumitelné stanovisko a záruky, že se situace z prosince 2013, ohledně nočního zasněžování, nebude opakovat. Chválím příspěvek pana zastupitele Ouzkého, který jediný oponoval místostarostovi Hendrychovi s tím, že obyvatelé Havlovy ulice vědí, na co si stěžují, a nelze po nás požadovat nějaká data, hodiny a počty děl. To že by měla kontrolovat především radnice. Zástupce BK odmítl dát čestné slovo, že se nebude opakovat situace z prosince 2013, proto hledíme do budoucna s obavou.