Živel zachvátil o prázdninách dům, který musela rodina opustit a nyní potřebuje finanční hotovost na jeho opravu. Finanční příspěvky je možné zasílat na speciální účet: 3952808369/0800.

Občané, kteří nemají možnost přispět na účet, mohou poskytnout příspěvek v hotovosti do speciálně označených pokladniček umístěných v obchodě Zelenina, ovoce na náměstí v Kopidlně nebo v pokladně Městského úřadu Kopidlno. Děkujeme za pomoc.