Město přijímá nové klienty na základě jejich zdravotního stavu, žadatelé s III. a IV. stupněm zdravotní závislosti mají přednost tak jako lidé z mikroregionu Novopacka.

„Může jít i o žádosti, které nesplňují daná kritéria. O umístění nás žádají i zcela zdraví lidé, ti ale nárok na ubytování v domově seniorů rozhodně nemají," tvrdí starosta Josef Cogan s tím, že lidé soběstační nebo s nižší zdravotní závislostí mají požádat o zařazení do domu s pečovatelskou službou, případně využít ze svého bydliště služeb pečovatelek či asistentek.

„Veřejná sociální služba má být lidem k dispozici jen v okamžiku potřeby, nikoliv, když si ji může dotyčný zajistit sám," míní J. Cogan.

Určitě dobrou zprávou je, že ve městě by se měl navýšit počet bytů s pečovatelskou službou, kterých je nyní 43.

Jedná se o dvou projektech. Jednou možností je vybudovat zařízení na místě stávající budovy bývalého domova důchodců, kde by šlo v případě nouze z 18 bytů zřídit domov pro seniory. Druhou variantou je rekonstrukce objektu v Ruské ulici. Výstavba s podporou státní dotace by mohla být realizována v letech 2017 až 2018.